KOSA

KOŽA

OPUŠTANJE I KONCENTRACIJA

DODACI ISHRANI

MEDICINSKI PROIZVODI

OSTALO

Udruženje za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije

Kako broj obolelih neprestano raste, javila se potreba za osnivanjem Udruženja za Kronovu bolesti i ulcerozni kolitis Srbije - "UKUKS". Udruženje je počelo sa radom 01.02.2010. godine. Cilj "UKUKS"-a je poboljšanje zdravstvenog, socijalnog i pravnog statusa, upoznajući javnost o ovim bolestima i problemima obolelih. Zadatak udruženja je da direktno savetuje i daje podršku obolelim i članovima njihovih porodica. Posredovanje u kontaktima sa lekarima, pomoć kod problema sa zdravstvenim osiguranjem, lečenjem i nabavkom lekova. Osobe obolele od upalnih bolesti creva, ili osobe koja žele pomoći naš rad mogu postati članovi UKUKS-a. Za učlanjenje je potrebno popuniti pristupnicu koja se nalazi na sajtu www.ukuks.org

Na sajtu možete pratiti rad UKUKS-a, a na isti način nam dostavite svoje komentare i predloge kako bi unapredili rad Udruženja. Naravno tu je i deo za roditelje dece koji boluju od zapaljenskih bolesti creva. Brošure i ostale materijale koje smo do sada objavljivali možete pogledati i preuzeti sa http://ukuks.org/download/

CROHNOVA BOLEST
Crohnovu bolest prvi je put opisao škotski hirurg, Dalziel 1913. godine, međutim u svetu nije bila prepoznata do 1932. godine, kada je Njujorški lekar Burrill Crohn zajedno sa dvojicom svojih kolega izvestio o brojnim slučajevima obolelih. Crohnova bolest pripada grupaciji upalnih bolesti creva, čiji uzrok nije u potpunosti poznat.

ULCEROZNI KOLITIS je nespecifično zapaljenjsko oboljenje alimentarnog trakta. Ovaj zapaljenski proces zahvata strukture kolona (debelo crevo). Ulcerozni kolitis je izuzetno sličan Crohnovoj bolesti, tako da kod oko 10% bolesnika ove dve bolesti se ne mogu razlikovati. Način ispoljavanja i simptomi zavise od zahvaćenog regiona creva i opsežnosti bolesti. Kliničke manifestacije ulceroznog kolitisa su najčešće proliv, obično bez krvi, i bol u trbuhu (> 75%), zatim febrilnosti (>50%), kao i opšta slabost, a moguć je i gubitak u težini. Ponekad, posebno kod dece i starih jedini simptomi mogu da budu povišena telesna temperatura i gubitak u težini.

27 nacionalnih udruženja obolelih od upalnih bolesti creva sa četiri svetska kontinenta odlučila su obležiti 19.05.2010. kao prvi Svetski dan upalnih bolesti creva.

UKUKS tim
www.ukuks.org
info@ukuks.org