KOSA

KOŽA

OPUŠTANJE I KONCENTRACIJA

DODACI ISHRANI

MEDICINSKI PROIZVODI

OSTALO

SVETSKI DAN FARMACEUTA

PROSLAVIMO I PROMOVIŠIMO NAŠU PROFESIJU

DR CARMEN PEÑA, PREDSEDNICA MEĐUNARODNE FARMACEUTSKE FEDERACIJE

Širom sveta, 25. septembra, farmaceuti će proslaviti SVETSKI DAN FARMACEUTA. Ovaj poseban dan, peti po redu, ustanovljen je od strane Međunarodne farmaceutske federacije (FIP), globalne federacije nacionalnih udruženja farmaceuta i farmaceutskih naučnika, koja ima zvaničnu saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Kroz 132 organizacije, članice FIP-a, mi predstavljamo preko 3 miliona stručnjaka za lekove širom sveta. Predlog da se 25. septembar obeležava kao Svetski dan farmaceuta, potekao je od turskih kolega, kao dan kada je FIP osnovan 1912. godine.

Cilj Svetskog dana farmaceuta je da postakne aktivnosti koje promovišu ulogu farmaceuta u promociji zdravlja i prevenciji bolesti, u svim delovima sveta. Ovogodišnja tema, osmišljena od strane FIP-a je: „Farmaceut: Vaš partner u zdravlju“.

Lekovi se ne mogu koristiti bez farmaceutske ekspertize, ili drugim rečima, bez farmaceuta. Ovo partnerstvo je od suštinskog značaja za odgovorno korišćenje lekova. Ali, tu su i druga partnerstva koja su podjednako važna. Svaki dan tri miliona farmaceuta i farmaceutskih naučnika su partneri pacijentima, drugim zdravstvenim profesionalcima, kreatorima politike i donosiocima odluka sa zajedničkom vizijom boljeg zdravlja. Oblast zajedničkog delovanja pokriva izdavanje lekova i savetovanje u bolnicama i javnim apotekama, ali se odnosi i na sve elemente u lancu snabdevanja, uključujući i istraživanje i industriju. Širom sveta naša profesija jasno ukazuje na sve zahteve velikih partnerstva: zajedničke ciljeve, posvećenost, poverenje, znanje, veštine i sposobnost prevazilaženja prepreka. Moramo da omogućimo da ljudi ovo znaju.

Ovogodišnji Svestki dan farmaceuta može da istakne poverenje i blizak odnos farmaceuta sa pacijentima i drugim zdravstvenim radnicima. Takođe, kreatorima politike naglašava koncept koji podrazumeva da je farmaceut taj koji može pružiti rešenje određenih problema, preko svoji usluga.

Partnerstvo, drugim rečima saradnja, kako bi se osigurao najbolji mogući kvalitet zdravstvene zaštite koja se pruža pojedincu i društvu u celini je osnovna komponenta Zakletve za farmaceute koja je usvojena od strane FIP-a. Koncept međusobne saradnje sve je veći i u oblasti obrazovanja i prakse zdravstvenih radnika, kao što je i opisano u izjavama Alijanse zdravstvenih profesija SZO.

Na ovaj dan 2014. godine učinjeni u ogromni napori da se opštoj i stručnoj javnosti pošalje poruka: „Prisup farmaceutu je pristup zdravlju“. Niz fantastičnih aktivnosti je organizovan u Gani, Akri, Sultanu, Indiji, Filipinima, Irskoj. Na zvaničnoj internet prezentaciji FIP-a možete naći album sa inspirativnim prošlogodišnjim aktivnostima http://www.fip.org/worldpharmacistsday.

Pozivam kolege širom sveta da ove godine proslavimo našu profesiju i njena mnogobrojna partnerstva, kao i da učestvuju u drugim aktivnostima FIP-a tokom cele godine. Iskoristite ovaj dan kao mogućnost da pokažete vlastima, drugim profesijama, medijima kao i opštoj javnosti, značaj uloge koju imamo – i koju možemo imati - u ostvarivanju dobrog zdravlja za sve.