KOSA

KOŽA

OPUŠTANJE I KONCENTRACIJA

DODACI ISHRANI

MEDICINSKI PROIZVODI

OSTALO

Magistralna izrada lekova

Magistralna izrada podrazumeva izradu leka za poznatog pacijenta, po receptu lekara, a u skladu sa oficinalnom literaturom. Znacaj magistralne laboratorije ogleda se u brzom i efikasnom snabdevanju pacijenata potrebnim lekovima u situacijama kada su određeni lekovi privremeno/trajno deficitarni  i nedostupni u apotekama. Lekovi koji su izradjeni u magistralnoj laboratoriji su pacijentu dostupni u kratkom vremenskom roku od momenta donosenja recepta u apoteku. Magistralna izrada lekovitih preparata olakšava individualizaciju terapije budući da su doza i oblik leka  prilagodjeni potrebama i stanju pojedinačnog pacijenta. Lekovi se izradjuju rucno od sirovina ciji kvalitet potvrdjuju relevantni sertifikati i ne sadrze konzervanse.