KOSA

KOŽA

OPUŠTANJE I KONCENTRACIJA

DODACI ISHRANI

MEDICINSKI PROIZVODI

OSTALO

Kontinuirane edukacije

Centar za kontinuiranu edukaciju osnovan je u sklopu Zdravstvene ustanove apoteka Farmanea 2009. Godine i od tada se intenzivno bavi akreditacijom i organizacijom velikog broja edukacija namenjenih svim zdravstvenim  profilima.

Odlukama Zdravstvenog saveta Srbije,  a u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije , Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije i  Lekarskom komorom Srbije do sad je akreditovano ukupno 450 stručnih sastanka sa predavačem po pozivu, 49 kurseva i  8 simpozijuma .

Sa više od 750 održanih predavanja i oko 100.000 sertifikata, ovaj centar omogućio je besplatnu edukaciju i neophodne poene za obnovu licence velikom broju farmaceuta, lekara, biohemičara, farmaceutskih i medicinskih tehničara.