KOSA

KOŽA

OPUŠTANJE I KONCENTRACIJA

DODACI ISHRANI

MEDICINSKI PROIZVODI

OSTALO

INSULINSKE PUMPE

Insulinska pumpa je mala mehanička sprava za davanje insulina obolelima od dijabetesa tipa 1. Prednosti insulinske pumpe nad klasičnom metodom kontrole dijabetesa su velike. Insulinska pumpa je precizan i vrlo fleksibilan način regulacije šećerne bolesti i omogućava osobama sa dijabetesom održavanje odličnog nivoa šećera u krvi i normalan život. Kompjuterski programirana sprava isporučuje insulin u preciznim količinama i intervalima. Takođe, sa ovim aparatom nestaju stroge vremenske odrednice u davanju insulina i uzimanju obroka.

Insulinska pumpa se sastoji od rezervoara (u obliku plastičnog šprica od 3 ml), napunjenog brzodelujućim ili kratkodelujućim insulinom, malom pumpom koja radi na baterije i kompjuterskog čipa, koji omogućava 24-časovno automatsko ubrizgavanje određene količine insulina u tkivo. Ubrizgavanje insulina u tkivo vrši se putem tankog plastičnog (teflonskog) katetera dužine 60 cm, koji na svom kraju ima malu plastičnu kanilu (cevčicu), kroz koju insulin prolazi. Po pravilu, infuzioni set (špric i kateter) se menja na svaka 2-3 dana.

Programiranje pumpe prema potrebama organizma se vrši u specijalizovanim ustanovama pod kontrolom lekara. Mala količina insulina se ubrizgava kontinualno i to je "bazalna doza". Ova doza održava šećer u željenom nivou između obroka i tokom noći. Pre uzimanja obroka korisnik će isprogramirati pumpu da ubrizga "bolusnu dozu", odnosno dodatnu količinu insulina potrebnu za taj obrok.

Da bi se pumpa koristila kao metoda primene insulina, pacijent i porodica moraju biti obučeni i određivati nivo šećera u krvi više puta u toku dana. Uz korišćenje pumpe, može da se jede sve bez ograničenja. Ne mora da se toliko strogo poštuje raspored obroka, već se može jesti poštujući ritam gladi i apetita, a ne satnicu. Ukoliko je glikemija visoka, izvesna količina insulina se može dati nezavisno od obroka, da bi se nivo šećera u krvi što pre doveo u željene okvire.

Kod insulinske pumpe mnogo je manja opasnost od hipoglikemija. Pumpa se može isprogramirati da ukoliko postoji rizik od pada nivoa šećera u toku noći tada isporučuje manju količinu insulina.

Za vreme fizičke aktivnosti osoba može ili potpuno isključiti pumpu ili smanjiti dozu insulina. Ukoliko nivo šećera u krvi raste pred jutro, što se i inače dešava u pubertetskim godinama, u tom preiodu se može povećati doza bazalnog insulina. Ovo se ne može postići nijednim drugim načinom terapije.

Vaš nivo aktivnosti direktno utiče na to kada će taj insulin ući u Vaš krvotok. Ukoliko samo sedite za stolom, ta količina će ući u Vaš sistem mnogo sporije. Ali, ako odete u šetnju ili na džoging, insulin će ući u Vaš sistem mnogo brže. Ovo čini dobru kontrolu šećera putem injekcija još težom. Pumpa konstatno "šalje" po malo insulina na svakih par minuta (kao pankreas), tako da nemate problem sa prekidom u apsorpciji insulina.

 

Za detaljnije informacije o insulinskim pumpama i nabavci istih obratite se farmaceutima ConnectUr@ kontakt centra besplatnim pozivom na broj 0800/200-300 ili na e-mail informacije@farmanea.rs.

ZUA Farmanea

Miloša Pocerca 25, 11000 Beograd

Tel: 011/3690-635

www.farmanea.rs   e-mail: office@farmanea.rs

www.apotekafarmaneaonline.rs