KOSA

KOŽA

OPUŠTANJE I KONCENTRACIJA

DODACI ISHRANI

MEDICINSKI PROIZVODI

OSTALO

5. 6. SVETSKI DAN ČOVEKOVE OKOLINE

Svaki čovek može učiniti nešto kako bi se smanjilo zagađenje vazduha i vode. U razvijenim zemljama zdrava čovekova okolina u velikoj meri utiče na smanjenje pojava kardiovaskularnih bolesti, kancera, astme, infekcija donjih respiratornih organa, bolesti mišićno koštanog sistema. Zagađen vazduh i zagađena voda su glavni uzročnici trećine svih bolesti naročito kod osoba mlađih od 5 godina. Nezdrava životna sredina umnogome utiče na pojavu bolesti kao što su: dijareja i malarija.Obezbeđivanjem zdrave životne sredine utiče se na prevenciju 40% smrtnih slučajeva kod obolelih od malarije, za 41% bila bi smanjena smrtnost kod obolelih od respiratornih infekcija, a za 54% manja smrtnost kod obolelih od dijareje.

Na zdravu životnu okolinu možemo uticati na mnogo načina, kao što su: obezbeđivanje nezagađene vode, boljih uslova higijene, korišćenjem bezbednijih i prečišćenih goriva, samim tim smanjuje se i broj obolelih. Takođe se može raditi i na stvarima koje čovekovo okruženje čine zdravijim i bezbednijim na sledeći način: povećanjem sigurnosti građevinskih objekata, oprezno upravljanje otrovnim materijama i bolje upravljanje vodenim resursima.

 

Za detaljnije informacije o boljem očuvanju čovekove okoline obratite se farmaceutima ConnectUr@ kontakt centra besplatnim pozivom na broj 0800/200-300 ili na e-mail informacije@farmanea.rs.

ZUA Farmanea

Miloša Pocerca 25, 11000 Beograd

Tel: 011/3690-635

www.farmanea.rs   e-mail: office@farmanea.rs

apotekafarmaneaonline.rs