KOSA

KOŽA

OPUŠTANJE I KONCENTRACIJA

DODACI ISHRANI

MEDICINSKI PROIZVODI

OSTALO

Novosti:

Već smo pričali o bioraspoloživosti kurkumina i tehnologijama prevazilaženja ovog problema, ali poteškoće vezane za koncentraciju kurkume se ne završavaju na tome.

O kurkumi se dosta priča poslednjih godina, reklo bi se da je vrlo moderna kako među naučnicima, tako i u široj javnosti. Poslednjih 10 godina je urađen najveći broj istraživanja koja su potvrdila da kurkuma nije samo moda, već da može da ima značajan uticaj na naše zdravlje i obajšnjeni su mehanizmi njenog delovanja.

U situacijama stresa pod uticajem hormona, npr. adrenalina, magnezijum se izbacuje putem urina u većim količinama, što prouzrokuje njegov nedostatak u organizmu.